Blockchain

Wat is blockchain?

Een blockchain kan ook wel gezien worden als een soort grootboek waar alle transacties of andere gegevens bijgehouden worden. Het is de datastructuur van het bitcoin netwerk. Het verschil tussen een grootboek en de blockchain is dat de blockchain decentraal en open is. Hiermee bedoelen wij dat de data niet gemanipuleerd kan worden en dat niemand zeggenschap erover heeft. Er is geen 1 eigenaar op de blockchain. Iedereen die deelneem aan de blockchain is in principe eigenaar. De blockchain is een open peer-to-peer netwerk waar iedereen gebruik kan maken en dus samen het eigendom verdelen.

Hoe werkt de blockchain?

De blockchain is een netwerk van computers die eigenlijk het werk van de tussenpersoon, bank of notaris doet om bijvoorbeeld een transactie te valideren of een afspraak nakomt. Het vervangt dus het werk van de tussenpersoon, bank of notaris. De blockchain is als ware een openbare database waarin de boekhouding van elke transacties bijgehouden wordt of ooit gedaan zijn. De naam komt hieruit voort, elke nieuwe transactie worden dus aan bestaande ‘blokken’ toegevoegd als een soort ketting waardoor transacties in de blockchain makkelijk getraceerd en bijgehouden kunnen worden. Frauduleuze transacties kunnen hierdoor direct worden opgemerkt door het systeem

blockchain technologie

Gebruikers die bijvoorbeeld een bitcoin adres hebben ook wel een digitale rekening, kunnen hun bitcoins verzenden naar een andere bitcoin adres. Het bitcoin adres bestaat uit een reeds cijfers en letters. De blockchain technologie is als het ware een soort tussenpersoon die deze transacties valideren en bijhouden waar gebruikers kunnen zien of hun transacties daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Het voordeel van deze technologie is dat het niet gehackt kan worden omdat de data met de blockchain verspreidt zijn over verschillende databases. Door de verspreiding over verschillende databases is blockchain gelijkblijvend toegankelijk voor gebruikers en veilig. De data die opgeslagen wordt is namelijk niet afhankelijk van 1 centrale database waardoor het betrouwbaarder is en data beter beveiligt is. Wat het bijzonder maakt van deze technologie is dat de blockchain techniek het mogelijk maakt om niet alleen een kopie te maken van data maar om het eigendom van bepaalde data over te dragen. Door het gedistribueerd vertrouwen kunnen digitale gegevens niet bruikbaar gekopieerd worden en dat het eigendom van activa digitaal betrouwbaar kan worden overgedragen zonder intermediair.

blockchain toepassingen

De blockchain kan op verschillende manieren toegepast worden en er zijn heel veel mogelijkheden voor de blockchain. Zo kan met het gebruik van de Blockchain verschillende diensten goedkoper, sneller en gebruiksvriendelijker worden.

De blockchain kan als een digitale geldfunctie toegepast doordat digitale data onvervalsbaar zijn en dus zeer betrouwbaar is. Daarnaast kunnen (internationale) transacties veel sneller en goedkoper gedaan worden zonder tussenkomst van een intermediair die bijvoorbeeld ook nog eens commissie erover vraagt.
Zo kan de blockchain ook toegepast worden binnen de financiële sector vanwege de betrouwbaarheid en efficiëntie. Notarissen kunnen hierdoor overbodig worden en verder kan de blockchain veel mogelijkheden bieden op het gebied van verzekeringen en financiële instrumenten.
Daarnaast kan de blockchain ook handig zijn voor het overdragen van eigendom of opslaan van deze gegevens digitaal. Domeinnamen, patenten, hypotheekaktes en andere eigendomspapieren kunnen met blockchain worden gedigitaliseerd en deze kunnen dus gecontroleerd en bijgehouden worden door gebruikers.

Hi, hoe kunnen wij helpen?